Członkowie PSC w gronie panelistów EKMSP 2017

W dniach 18-20 października w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbyła się 7 edycja Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W gronie zaproszonych ekspertów znaleźli się przedstawiciele Porozumienia Spółek Celowych:

  • dr n. med. Bartłomiej Grobelski – Prezes Zarządu UMED Sp. z o.o. – spółki celowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  • dr inż. Jakub Jasiczak – Prezes Zarządu Spółki Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o.
  • Krzysztof Oleksy – Wiceprezes Zarządu INTECH PK Sp. z o.o.
  • Tomasz Stypułkowski – Prezes Zarządu Instytutu Innowacji i Technologii, Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.
  • Katarzyna Papież-Pawełczak – Prezes Zarządu Spółki SPIN-US – spółki celowej Uniwersytetu Śląskiego

Skład szacownego grona panelistów uzupełnił Marcin Sprawka – Prezes Zarządu spółki Polymertech (spółki odpryskowej SPIN-US).

Zaproszeni eksperci, przy aktywnym udziale uczestników panelu, podjęli pod dyskusję następujący temat: „Spółki celowe uczelni wyższych najlepszą drogą do współpracy z biznesem? Spin-offy – sukcesy i wyzwania.”

W ramach prowadzonych rozmów poruszono wiele interesujących problemów, m.in.:

– Sieć spółek celowych  a liczba powoływanych firm na bazie wyników badań naukowych;

–  Jak powstają spółki odpryskowe, spin-offy dla każdego?;

– Wyzwania prawno-podatkowe komercjalizacji pośredniej;

– Dobre i złe praktyki – studium przypadków.

Moderatorem Panelu był redaktor Józef Wycisk – dziennikarz Radia Katowice, kierownik Redakcji Publicystyki.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami