Jak działamy

Posiadając podmiotowość prawną mamy szansę na sprawne i profesjonalne działanie, wiążąc polską naukę z otoczeniem gospodarczym. Wspieramy proces zakładania spółek spin-off/spin-out. Poszukujemy odbiorców na licencje oraz prawa własności przemysłowej naszych jednostek naukowych. Zarządzamy laboratoriami badawczymi, realizując prace badawczo-rozwojowe na rzecz podmiotów prywatnych. Realizujemy projekty wspierające rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Rozmawiamy z ministerstwami w celu usprawnień legislacyjnych, które dzisiaj utrudniają realizację ciekawych przedsięwzięć. Reprezentujemy nasze jednostki przed światem gospodarczym.

Wszystkie działania podejmujemy z własnej woli, działając w oparciu o KSH i na własny rachunek. Podczas corocznych Walnych obieramy cele strategiczne na następny rok. Nasz Przewodniczący ma kadencję roczną i stanowi reprezentację główną Porozumienia. Obecnie funkcję tą pełni Tomasz Stypułkowski z Białegostoku.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami