Plac Uniwersytecki 1,
50-137 Wrocław
tel. +48 71 375 28 90
centrum.innowacji@uni.wroc.pl

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. jest spółką Uniwersytetu Wrocławskiego,  powstałą w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Uniwersytecie Wrocławskim i budowy kompleksowego systemu działań na rzecz powstawania trwałych relacji pomiędzy Uczelnią a środowiskiem biznesu. Misją spółki jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. zapewnia doradztwo dla środowiska biznesu w zakresie wyboru najlepszego specjalisty bądź zespołu badawczego, który wykona ekspertyzy, opinie, w oparciu o infrastrukturę badawczą Uczelni, a także pośredniczy w podpisywaniu umów o współpracy (wraz z opracowaniem dokumentów).

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. kompleksowo obsługuje procesy komercjalizacji własności intelektualnej  Uniwersytetu Wrocławskiego.

Spółka zapewnia również usługi wsparcia dla naukowców,  przede wszystkim w zakresie ochrony własności intelektualnej i wyboru optymalnej ścieżki ochrony wyników prac B+R, również na etapie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych w grantach.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami