ul. Okólna 2,
50-422 Wrocław
tel. +48 71 39 54 135
info@ctt-intech.pl
www.ctt-intech.pl

Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o. jest specjalistyczną spółką celową Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk powołaną w celu transferu technologii i komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych pracowników naukowych Instytutu.

Misją CTT INTech jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności Instytutu poprzez zainicjowanie współpracy z podmiotami z sektora przemysłu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych.

Działania spółki koncentrują się także na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu postawy biznesowej i przedsiębiorczej świadomości wśród pracowników naukowych Instytutu.

Usługi CTT INTech kierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców zainteresowanych wspólną realizacją przedsięwzięć proinnowacyjnych, bazując na innowacyjnych technologiach wytworzonych w ramach działalności naukowo-badawczej Instytutu.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami