ul. Gagarina 5/102
87-100 Toruń
Tel. 56 611 20 87
ctt.umk@gmail.com
www.ctt.umk.pl

Centrum Transferu Technologii UMK sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Collegium Medicum w Bydgoszczy. Działa ona na rynku komercjalizacji wiedzy od marca 2014 roku, sukcesywnie zwiększając liczbę powołanych spółek typu spin – off.

Obecnie przy UMK działa dwadzieścia osiem takich podmiotów. W ich skład wchodzi czterdziestu siedmiu pracowników nauki, trzydziestu jeden przedsiębiorców działających jako osoby fizyczne, dziewięć spółek kapitałowych oraz jedna spółka kapitałowa z zagranicy. Ich działalność koncentruje się głównie wokół technologii: chemicznych, biotechnologii i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, nanomateriałów, IT i technik dronowych, datowania luminescencyjnego, mobilnych technologii płatniczych, przemysłu kreatywnego i usług doradczych dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami