Adres korespondencyjny:
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Siedziba:
al. Zwycięstwa 27, I piętro
Gdańsk
tel: +48 58 348 66 40
biuro@excento.pl
www.excento.pl

EXCENTO Sp. z o.o. Politechniki Gdańskiej  ma za zadanie promowanie aktywności związanej z praktycznymi zastosowaniami nauki, realizuje współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz wspiera przedsiębiorczość akademicką. Głównymi adresatami działań są pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej zainteresowani wdrożeniem wyników prowadzonych badań oraz przedsiębiorstwa dążące do zwiększenia swojej konkurencyjności. Excento przede wszystkim czuwa aby wyniki prowadzonych badań cechowały się potencjałem komercyjnym i odpowiadały na realne potrzeby rynkowe.

We współpracy z Politechniką Gdańską Excento wspiera pracowników naukowych uczelni w zakresie: realizacji projektów badawczych, usług na zlecenie firm i instytucji (badania zlecone), weryfikacji wniosków grantowych oraz tworzenia spółek spin-off.

Spółka Celowa Excento zaangażowana jest w szereg inicjatyw wspierających postawy przedsiębiorcze studentów oraz pracowników PG w szczególności organizację konferencji, warsztatów i spotkań w których uczestniczą przedsiębiorcy i przedstawiciele Jednostek Administracji Publicznej (JAP).

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami