ul. Starościńska 5/5,
02-516 Warszawa
tel. +48 22 37 86 333, +48 22 37 86 347
tel. +48 22 37 86 227
fax: +48 22 37 86 334
info@ibakteria.com
www.ibakteria.com

IBAkteria Sp. z o.o. jest spółką celową Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie (IBA).

Głównym celem spółki jest komercjalizacja wyników badań uzyskanych w trakcie realizacji projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Instytut i IBAkteria Sp. z o.o. posiadają szerokie doświadczenie we współpracy z podmiotami gospodarczymi. Ponadto wsparcie w ramach realizacji projektów: Spin-Tech A, Spin-Tech B  finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI+ finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwia realizację powyższych celów.

IBAkteria Sp. z o.o. oferuje pełen zakres usług Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków. IBA jest instytutem badawczym, którego podstawą działań w branży farmaceutyczno – medycznej jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie biotechnologii, opracowanie i wdrażanie substancji biologicznie czynnych oraz wdrażanie technologii białek rekombinowanych. IBA posiada udokumentowany i potwierdzony certyfikatem system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej DPL/GLP określone w dokumentach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Spełnia również wymagania GMP i posiada Zezwolenie GIF na wytwarzanie w zakresie badań i kontroli jakości leków. Zezwolenie obejmuje również produkty do badań klinicznych.

Współpracujemy również z szeregiem jednostek naukowych zarówno w kraju jak i zagranicą.

 

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami