ul. Rektorska 4
00-614 Warszawa
tel. +48 22 234 70 52
biuro@ibs.pw.edu.pl
www.ibs.pw.edu.pl

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej (KRS 440779) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Politechniki Warszawskiej.

Celem działalności IBS jest lepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Politechniki Warszawskiej oraz wspieranie nowoczesnej nauki poprzez transfer technologii. Naszą misją jest podnoszenie konkurencyjności i efektywności Politechniki Warszawskiej poprzez innowacje. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu procesów tworzenia innowacji na uczelni dla potencjalnych odbiorców jak i na zamówienie przedsiębiorców, kooperacji z przemysłem oraz zarządzaniu prawami własności intelektualnej powstałej na uczelni.

W ramach IBS działają centra:

  • Centrum Komercjalizacji Wyników Badań(CKWB)
  • Centrum Inżynierii Minerałów Antropogenicznych(CIMA)
  • Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska(CBEiOŚ)
  • Centrum Analiz Geo i Hydrotechnicznych(CAGiH)

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami