ul. Czarnowiejska 36, lok. C5/017
30-054 Kraków
tel./fax. sekretariat: 012 617 36 56
innoagh@agh.edu.pl
http://www.innoagh.pl/

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH  to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca od 2010 r., w której 100% udziałów posiada Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Misją INNOAGH jest tworzenie startupów technologicznych, a tym samym rozwijanie biznesu opartego na wiedzy i nowoczesnych technologiach.

Zadaniem INNOAGH jest komercjalizacja pośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych realizowanych w AGH. INNOAGH wspiera wynalazców, merytorycznie i organizacyjnie, w tworzeniu przedsiębiorstw, tzw. spółek spin-off, bazujących na innowacyjnych akademickich technologiach i wynalazkach. INNOAGH wspólnie z zespołem naukowców kreuje model biznesowy nowego przedsięwzięcia, politykę ochrony IP, strategię jego rozwoju, relacje z inwestorami finansowymi, strategicznymi oraz partnerami branżowymi.

INNOAGH promuje ideę przedsiębiorczości akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem komercjalizacji własności intelektualnej w drodze budowy i rozwoju startupów. Na bazie własności intelektualnej AGH powstało dotychczas kilkanaście eksperckich i technologicznych firm. Kluczowymi udziałowcami tych spółek są twórcy, naukowcy, doktoranci oraz studenci AGH.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami