Al. Jerozolimskie 202,
02-486 Warszawa
Tel: 667 707 262,
603 751 248
piap-scientech@piap.pl

PIAP-ScienTech Sp. z o. o. powstała w 2011 roku jako podmiot, którego nadrzędnym celem jest komercjalizacja oraz upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie.

Działania Spółki skupiają się na inicjowaniu oraz wzmacnianiu współpracy między PIAP a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwaniu podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz aktywnym poszukiwaniu partnerów biznesowych dla przyszłych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych PIAP.

Ponadto Spółka świadczy usługi doradcze, które skupiają się na usługach z zakresu przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów B+R, ich rozliczania i prowadzenia sprawozdawczości, opiniowania innowacyjności, nowości, czystości i zdolności patentowej przedstawianych rozwiązań,  organizacji działalności badawczo-rozwojowej i zarządzania projektami B+R.

PIAP-Scientech organizuje także seminaria, szkolenia, warsztaty oraz wydarzenia popularno-naukowe.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami