ul. Nadbystrzycka 38D
20-618 Lublin
Tel./fax: 81 538 42 70
603121499
citt@pollub.pl
g.klosowski@pollub.pl

POLLUB-Invest Sp. z o.o. została powołana w celu pośredniczenia w procesach komercjalizacji pomiędzy Politechniką Lubelską, a podmiotami gospodarczymi prowadzącymi działalność biznesową. Spółka nastawiona jest na budowanie trwałych relacji z przedsiębiorstwami zainteresowanymi współpracą nad projektami dotyczącymi wdrożeń innowacyjnych rozwiązań, realizowanych we współpracy z naukowcami z Politechniki Lubelskiej.

Komercjalizacja pośrednia wyników prac badawczych i rozwojowych, do której w szczególności powołana została Spółka POLLUB-Invest,  polega na wnoszeniu wyników prac badawczych do innego podmiotu (istniejącej lub nowo powołanej firmy). Najczęściej, tym podmiotem jest spółka kapitałowa, do której wnoszone są prawa do wyników prac B+R w postaci aportu. Działalność Spółki Celowej nie ogranicza się wyłącznie do komercjalizacji pośredniej. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami