ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice
tel. +32 359 20 79
spin@us.edu.pl
www.spinus.pl/

Podstawowy kierunek działań spółki SPIN-US stanowi komercjalizacja wyników badań naukowych, prac rozwojowych, technologii i infrastruktury powstałych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz transfer wiedzy z uczelni do gospodarki celem budowania współpracy pomiędzy sferami nauki i biznesu. Do głównych obszarów zaangażowania SPIN-US należą:

  • inwestycje w spółki spin-off, spin-out
  • sprzedaż patentów i licencji
  • realizacja badań zleconych
  • realizacja projektów B+R
  • usługi doradcze i eksperckie
  • usługa prototypownia i druku 3d w technologii PolyJet
  • organizacja szkoleń

Gwarancję jakości oferowanych przez SPIN-US usług stanowi ścisła współpraca z Uniwersytetem Śląskim, dzięki której SPIN-US ma dostęp do wysokiej klasy naukowców, ekspertów branżowych oraz zaplecza specjalistycznych laboratoriów badawczych. Spółka prowadzi aktywną działalność na polu komercjalizacyjnym, przy wykorzystaniu zarówno ścieżki pośredniej, jak i bezpośredniej, czego efektem są powoływane z inwestorami  spółki odpryskowe .

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami