ul. Jana Muszyńskiego 2,
90-151 Łódź
Tel. 502-447-576
799-092-111
bartlomiej.grobelski@umed.lodz.pl
h.siadura-boczkowska@umed.pl  

Aktem notarialnym z dnia 04 marca 2010 roku Uniwersytet Medyczny w Łodzi, działając w oparciu o art. 86a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, zawiązał spółkę celową.

Celem spółki jest wspieranie procesów transferu innowacji w drodze budowania skutecznej współpracy między Uczelnią a Biznesem. Spółka oferuje świadczenie usług o charakterze wdrożeniowym, koncepcyjnym i badawczym oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk o życiu (live science).

Spółka jest kluczowym elementem budowania ekosystemu innowacji wokół Uniwersytetu Medycznego w Łodzi co wyraża się w kreowaniu spółek odpryskowych spin-off i spin-out oraz angażowaniu się w przedsięwzięcia gospodarcze wykorzystujące lub zbieżne z osiągnięciami Uczelni.

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami