ul. Żwirki i Wigury 101
02-096 Warszawa
tel. 603 393 978
795 215 410
sekretariat@uwrc.pl
http://uwrc.pl/

UWRC Sp. z o.o. to spółka celowa Uniwersytetu Warszawskiego, której głównym celem działania jest wspieranie Uniwersytetu Warszawskiego i jego pracowników w komercjalizacji wyników pracy naukowej. Spółka opiera swoją działalność na potencjale naukowo-badawczym, wynalazczym i technologicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz jego bazie infrastrukturalnej.

Cztery główne obszary aktywności to:

  • obejmowanie udziałów w spółkach typu spin-off tworzonych przez pracowników naukowych lub studentów UW. Nasze spółki to godni zaufania partnerzy w biznesie. Aktualnie w portfelu mamy udziały w 8 spółkach.
  • umożliwianie dostępu do laboratoriów i aparatury UW. Aktualnie współpracujemy z wiodącym w Europie dostawcą radiofarmaceutyków w produkcji substancji, stosowanych m.in. w diagnostyce chorób nowotworowych.
  • preinkubacja – czyli wspieranie przedsiębiorczości akademickiej przez sprzedaż usług lub produktów dostarczanych przez studentów lub pracowników UW testujących ich potencjał rynkowy bez konieczności zakładania przez nich własnej działalności gospodarczej.
  • sprzedaż usług badawczych opartych na wiedzy i doświadczeniu pracowników UW.

UWRC sp. z o.o. to miejsce, gdzie nauka spotyka rynek!

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami