O PSC

Porozumienie Spółek Celowych zostało utworzone 8 stycznia 2014 r. pomiędzy dziewięcioma spółkami celowymi jednostek naukowych, które powołane zostały zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Obecnie Porozumienie SC reprezentuje dwadzieścia dwie organizacje tego typu.

Powstaliśmy, by wspierać rozwój spółek celowych, stać się platformą dla realizacji przedsięwzięć na styku nauki oraz biznesu. Współpracujemy z inwestorami, aniołami biznesu oraz innowacyjnymi podmiotami, gotowymi wdrażać technologie naukowe.

Jesteśmy nieformalnym zrzeszeniem ludzi podobnych interesów, którzy działając dla zysku wspierają rozwój polskiej nauki. Na co dzień poruszamy się na styku biznesu oraz nauki, w realiach regulowanych przez Kodeks Spółek Handlowych, jak i Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Przewodniczącym Rady PSC jest p. Tomasz Stypułkowski, prezes Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. W poprzednich latach byli nimi: p. Bartłomiej Grobelski, prezes UMED Sp. z o.o. oraz prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, prezes Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Porozumienie regularnie się spotyka, rozmawia z ministrami oraz podmiotami regulującymi wpływ środków dla grup inwestorskich w kraju.

 

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami