O spółkach spin off z wicepremierem

Wicepremier Jarosław Gowin i rektor UMK prof. Andrzej Tretyn spotkali się 13 marca w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii UMK z przedstawicielami spółek spin off Uniwersytet