Zjazd Porozumienia Spółek Celowych w Gdańsku

W dniach 12-13 czerwca br. w Gdańsku odbyło się coroczne spotkanie zarządów Spółek Celowych polskich jednostek naukowych, zrzeszonych w ramach Porozumienia (PSC), będącego platformą do realizacji przedsięwzięć gospodarczych na styku nauki i biznesu.

Podczas spotkania, zorganizowanego na Politechnice Gdańskiej, poruszono szereg istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem rynku transferu technologii w Polsce. Omówiono najnowsze doświadczenia i dobre praktyki SC. Zaprezentowano koncepcję wspólnego funkcjonowania CTT i spółki celowej na przykładzie CTWT i Excento Sp. z o.o. Przeanalizowano trendy w zakresie akceleracji projektów typu start-up oraz spin-off/out. Poruszono temat realizacji badań zleconych przez SC, w tym także naukowych. Przedyskutowano ustawę o zarządzaniu mieniem państwowym oraz ustawę o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami  – czy i w jakim zakresie dotyczy SC. Zaprezentowano narzędzia ICT wspierające procesy transferu technologii. Dzięki uprzejmości gospodarzy uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z zapleczem laboratoriów komercyjnych Politechniki Gdańskiej (LINTE^2 i MOLANOTE, CZT-P).

Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz PFR Ventures Sp z o.o., z którymi przeanalizowano możliwości nawiązania ściślejszej współpracy opartej o narzędzia PFR.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia było Walne Porozumienia Spółek Celowych, podczas którego wybrano nowego Przewodniczącego Porozumienia. Został nim Tomasz Stypułkowski*, prezes zarządu spółki celowej Politechniki Białostockiej (Instytutu Innowacji i Technologii PB Sp. z o.o.). Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów podczas rocznej kadencji, a poprzedniemu Przewodniczącemu Bartłomiejowi Grobelskiemu dziękujemy za dotychczasową owocną pracę na tym stanowisku oraz reprezentowanie naszego środowiska!

 

 

 

 

*Notka biograficzna Tomasza Stypułkowskiego

Z ramienia Instytutu Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za ocenę potencjału komercyjnego przedsięwzięć realizowanych przez środowisko akademickie Uczelni, wsparcie naukowców w procesie tworzenia spółek typu spin-off lub spin-out, które przejawia się w pośredniczeniu w pozyskiwaniu inwestorów zewnętrznych lub budowaniu strategii rozwoju start-up’ów naukowych. Odpowiedzialny jest również za skuteczny transfer technologii praw własności intelektualnej Politechniki Białostockiej do przemysłu, polegający na komercjalizacji bezpośredniej (sprzedaż patentów, udzielanie licencji) oraz komercjalizacji pośredniej (tworzenie spółek typu spin-off), budowę oferty usług naukowo-badawczych dla przemysłu oraz skuteczne jej wdrożenie oraz podnoszenie świadomości środowiska naukowego i biznesowego w zakresie korzyści płynących z obopólnej współpracy.
Trener biznesu i doradca przedsiębiorstw w każdej fazie ich rozwoju. Szkoli przedsiębiorców, pracowników, studentów, a także młodzież szkolną z postaw przedsiębiorczych i umiejętności miękkich. Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w dziedzinie funduszy unijnych. Prywatnie gitarzysta, tata, partner i kinoman.   


Warning: file_get_contents(http://www.linkedin.com/countserv/count/share?url=http%3A%2F%2Fpsc.edu.pl%2Fzjazd-psc-w-gdansku%2F&format=json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /wp-content/themes/psc/template-parts/social-media.php on line 28

Członkowie

Porozumienia Spółek Celowych

Rozwiń Zwiń

Kontakt

z Nami