Porozumienie Spółek Celowych zostało utworzone 8 stycznia 2014 r. pomiędzy spółkami celowymi jednostek naukowych, powołanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

PSC to forum współpracy 34 uczelnianych spółek celowych z całego kraju, powołanych dla komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w uczelniach i instytutach badawczych oraz realizowania badań zleconych przez przedsiębiorstwa.

Spółki celowe uczelni i instytutów badawczych to wehikuły wspierające tworzenie spółek typu spin-off, w których obejmują udziały w imieniu uczelni. SC współpracują z inwestorami, aniołami biznesu oraz innowacyjnymi podmiotami, gotowymi wdrażać technologie naukowe.

PSC w liczbach

Liczba zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych i naukowo-doradczych: 3100+

Liczba firm i jednostek administracji, dla których zrealizowane były projekty: 2050+

Liczba powołanych przez Członków PSC spółek spin-off: 235

Środki pozyskane od inwestorów przez utworzone spółki spin-off: 108 mln zł

Środki zdobyte z grantów badawczych przez utworzone spółki spin-off: 155 mln zł

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE!

PSC na Facebooku - szczere dyskusje o styku nauka-biznes

kontakt@psc.edu.pl

+48 501 862 202

PSC na LinkedIn - sukcesy i działalność spółek celowych