Porozumienie Spółek Celowych zostało utworzone 8 stycznia 2014 r. pomiędzy spółkami celowymi jednostek naukowych, powołanymi zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

PSC to forum współpracy ponad 30 uczelnianych spółek celowych z całego kraju, powołanych dla komercjalizacji wyników badań naukowych prowadzonych w uczelniach i instytutach badawczych oraz realizowania badań zleconych przez przedsiębiorstwa.

Spółki celowe uczelni i instytutów badawczych to wehikuły wspierające tworzenie spółek typu spin-off, w których obejmują udziały w imieniu uczelni. SC współpracują z inwestorami, aniołami biznesu oraz innowacyjnymi podmiotami, gotowymi wdrażać technologie naukowe.

Zarząd PSC reprezentuje uczelniane spółki celowe w relacjach z administracją publiczną i mediami oraz inicjuje nowe kontakty z przedsiębiorstwami.

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE!

PSC na Facebooku - szczere dyskusje o styku nauka-biznes

kontakt@pcs.edu.pl

+48 501 862 202

PSC na LinkedIn - sukcesy i działalność spółek celowych