OUR MEMBERS

UNIVERSITIES SPVs

AMU Innovation sp. z o.o.

Adam Mickiewicz University Poznań

Univentum Labs sp. z o.o.

University of Gdańsk

JDU Innovations sp. z o.o.

Jan Dlugosz University in Czestochowa

InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o.

Jagiellonian University in Kraków

UMCS Synergia sp. z o.o.

Maria Curie-Sklodowska University in Lublin

Startova.pl sp. z o.o.

Nicolaus Copernicus University in Toruń

Open UP sp. z o.o.

Pomeranian University in Słupsk

Inventur sp. z o.o.

University of Rzeszów

Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o.

University of Szczecin

SPIN-US sp. z o.o.

University of Silesia in Katowice

UWRC sp. z o.o.

University of Warsaw

TECHNICAL UNIVERSITIES SPVs

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

AGH University of Science and Technology in Krakow

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Bialystok University of Technology

Spółka Celowa UTP sp. z o.o.

Bydgoszcz University of Science and Technology

Transfer B+R PCz sp. z o.o.

Czestochowa University of Technology

Excento sp. z o.o.

Gdańsk University of Technology

INTECH PK sp. z o.o.

Cracow University of Technology

Tulventure sp. z o.o.

Lodz University of Technology

InnoPM sp. z o.o.

Maritime University of Szczecin

Politechnika Innowacje sp. z o.o.

Poznan University of Technology

AERO-PRz Sp. z o.o.

Rzeszow University of Technology

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o.

Warsaw University of Technology

Instytut Transferu Technologii sp. z o.o.

Wrocław University of Science and Technology

MEDICAL UNIVERSITIES SPVs

Centrum Innowacyjnych Technologii PUM sp. z o.o.

Pomeranian Medical University in Szczecin

UMED sp. z o.o

Medical University of Lodz

ECONOMIC UNIVERSITIES SPVs

Centrum Komercjalizacji Badań Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sp. z o.o.

Cracow University of Economics

Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o.

Poznań University of Economics and Business

AGRICULTURAL UNIVERSITIES SPVs

InnoTech4Life sp. z o.o.

Warsaw University of Life Sciences

Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o.

Wrocław University of Environmental and Life Sciences

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

University of Agriculture in Krakow

RESEARCH INSTITUTES SPVs

NanoTechIP sp. z o.o.

PAS Institute of Physics

Centrum Transferu Technologii INTech sp. z o.o.

PAS Institute of Low Temperature and Structure Research

Oncotransfer sp. z o.o.

Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology

PRIVATE UNIVERSITIES SPVs

Dolnośląskie Centrum Innowacji Sp z o.o.

Wroclaw University of Sport