CZŁONKOWIE PSC

SC UNIWERSYTETÓW

AMU Innovation sp. z o.o.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Univentum Labs sp. z o.o.

Uniwersytet Gdański

JDU Innovations sp. z o.o.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

UMCS Synergia sp. z o.o.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Startova.pl sp. z o.o.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Open UP sp. z o.o.

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

Inventur sp. z o.o.

Uniwersytet Rzeszowski

Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego sp. z o.o.

Uniwersytet Szczeciński

SPIN-US sp. z o.o.

Uniwersytet Śląski w Katowicach

UWRC sp. z o.o.

Uniwersytet Warszawski

SC UCZELNI TECHNICZNYCH

Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

Politechnika Białostocka

Spółka Celowa UTP sp. z o.o.

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Transfer B+R PCz sp. z o.o.

Politechnika Częstochowska

Excento sp. z o.o.

Politechnika Gdańska

INTECH PK sp. z o.o.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Tulventure sp. z o.o.

Politechnika Łódzka

InnoPM sp. z o.o.

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Innowacje sp. z o.o.

Politechnika Poznańska

AERO-PRz Sp. z o.o.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej sp. z o.o.

Politechnika Warszawska

Instytut Transferu Technologii sp. z o.o.

Politechnika Wrocławska

SC UCZELNI MEDYCZNYCH

Centrum Innowacyjnych Technologii PUM sp. z o.o.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

UMED sp. z o.o

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SC UCZELNI EKONOMICZNYCH

Centrum Komercjalizacji Badań Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie sp. z o.o.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

SC UCZELNI PRZYRODNICZYCH

InnoTech4Life sp. z o.o.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dolnośląska Zielona Dolina sp. z o.o.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie sp. z o.o.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SC INSTYTUTÓW BADAWCZYCH

NanoTechIP sp. z o.o.

Instytut Fizyki PAN

Centrum Transferu Technologii INTech sp. z o.o.

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN

Oncotransfer sp. z o.o.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

SC UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

Dolnośląskie Centrum Innowacji Sp z o.o.

Wyższa Szkoła Sportu we Wrocławiu