STUDIA PRZYPADKÓW PSC

STUDIUM PRZYPADKU #1: Prototyp pojazdu dla Policji

KTO: Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o.

KIEDY: luty 2018 – sierpień 2019

PROBLEM: Polska Policja używa pojazdów jednofunkcyjnych. Tryb dialogu technicznego nie daje szans na opracowanie pojazdów prawdziwie dopasowanych do potrzeb funkcjonariuszy.

DZIAŁANIE: Wspólnie z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Domem Samochodowym Germaz pracowaliśmy przez rok nad opracowaniem przełomowego pojazdu. Naszą rolą było łączenie świata policjantów ze światem projektantów i konstruktorów. Odpowiadaliśmy też za testy prototypu.

EFEKT: Pojazd patrolowo-wypadowy o zabudowie modułowej, z ponad 35 autorskimi rozwiązaniami. Samochód był testowany na dystansie 10 tys. km przez 50 funkcjonariuszy, uzyskując notę końcową 9.2/10 pkt. Raport ewaluacyjny z testów przekazany został Komendzie Głównej Policji.

STUDIUM PRZYPADKU #2: Robot dekontaminacyjny

KTO: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej sp. z o.o.

KIEDY: kwiecień – wrzesień 2020

PROBLEM: COVID-19 wywołał obawy wśród pracowników pracujących w zamkniętych przestrzeniach. Na rynku brakowało szybkiej i skutecznej metody sterylizacji przestrzeni biurowej.

DZIAŁANIE: W maju 2020 naukowiec Politechniki Białostockiej przyszedł z pomysłem na urządzenie dekontaminacyjne. Nawiązana została współpraca z firmą ZURAD. Naukowcy PB opracowali demonstrator urządzenia, a następnie prototyp na targi.

EFEKT: Robot dekontaminacyjny RobUV z mobilnym modułem UV na bazie emiterów UV-C, jonizujący powietrze. Medal Defender na targach MSPO 2020. IIiT PB przygotowuje obecnie „wersję pudełkową” rozwiązania.

STUDIUM PRZYPADKU #3: Smartula

KTO: Excento sp. z o.o. (spółka celowa PG)

KIEDY: listopad 2019 – sierpień 2020

PROBLEM: Coraz częstsze przypadki kradzieży, zatrucia, atakowania rodzin pszczelich w uprawach rzepaku oraz sadach. Brak skutecznego systemu ostrzegawczego dla pszczelarzy.

DZIAŁANIE: Zespół młodych programistów i automatyków Politechniki Gdańskiej podjął prace nad systemem energooszczędnych urządzeń monitorujących pasiekę pszczelarską. Zaplanowano analizę danych sensorycznych z użyciem metod Sztucznej Inteligencji.

EFEKT: Sieć 11 urządzeń zbierających dane krytyczne dla nadzoru roju pszczelego (ruch, temperatura, dźwięk). Wejście inwestora zainteresowanego wykorzystaniem urządzania na rynku budowlanym.

STUDIUM PRZYPADKU #4: WsparcieDlaSzpitala.pl

KTO: Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o.o.

KIEDY: marzec – czerwiec 2020

PROBLEM: Ogromne braki w wyposażeniu szpitali na początku pandemii. Szeroka, ale nieskoordynowana i chaotyczna pomoc ze strony osób prywatnych i przedsiębiorstw.

DZIAŁANIE: W połowie marca zdecydowaliśmy o budowie systemu łączącego potrzeby szpitali z gotowymi do pomocy darczyńcami. Zbudowaliśmy 30-osobowy zespół naukowców, programistów i społeczników, który przez 3 miesiące pracował pro-bono.

EFEKT: Ogólnopolski system wsparcia społecznego szpitali, zbudowany na platformie Salesforce, używany przez 700 szpitali i DPS oraz sieć 360 lokalnych koordynatorów zbiórek. Dotarcie z informacją do 6 mln mieszkańców.